Stránky

štvrtok 18. júla 2013

Krátke priblíženie ku konvektomatomKonvektomaty sú jednoznačne najrozšírenejším a najznámejším multifunkčným zariadením. Je to dané tím, že svojimi rozmermi  umožňuje bezkonkurenčne najväčší výkon tepelného spracovania za časovú jednotku pri najmenšej zastavanej ploche. Pokrmy je možné tepeľne  spracovať varením v pare, dusením, pečením, smažením, grilovaním. Ďalej je možné konvektomat použiť pre rýchle rozmrazovanie, regeneráciu potravín, kysiareň, zavarovanie, sušenie ovocia a iné technologické postupy. Všetky tieto režimy môžu byť  programovateľné a proces potom prebieha nezávisle na obsluhe.

pondelok 22. októbra 2012

4 rady pre vytvorenie prijateľnej ceny vašej reštaurácie

1.  Pochopenie vašej koncepcie a vízie.

Zdokumentujte vašu koncepciu do detailov. Ak neviete čo sa snažíte dosiahnuť, nebude to vedieť ani váš návrhársky tím. Cenovo dostupný reštauračný dizajn môže byť dosiahnutý, ako náhle budete mať spracovanú stručnú koncepciu vášho menu. Pretože dizajn kuchyne a úroveň vybavenia je

nedeľa 21. októbra 2012

Ako dosiahnuť prijateľnú cenu reštauračného dizajnu ?Akceptovateľnú cenu nie je správne dosiahnuť len za pomoci osekávania konštrukčných nákladov. Dôležitejším  faktorom je, aby firma ktorá navrhuje projekt našla cit pre koncept reštaurácie. Náš tím chápe potrebu vytvorenia umeleckého dojmu vo vašej reštaurácii. Cenovo prijateľný reštauračný dizajn musí vždy zahŕňať